At navigere mod fremtiden

Systemisk planlægning som ide og metode

Steen Leleur

Publiceret af Polyteknisk Forlag, 2008, ISBN 978-87-502-1006-1

AT NAVIGERE MOD FREMTIDEN har til formål at belyse planlægningens rolle i forbindelse med virksomheders og organisationers strategiske overvejelser og beslutninger. Specielt sigter bogen mod at præsentere en helhedsorienteret form for planlægning benævnt ”systemisk planlægning”, der kan anvendes i en stadig mere globaliseret og kompleks verden. Bogen henvender sig til virksomhedsledere og ansatte, der er involveret i strategisk udviklingsarbejde samt til universitetsstuderende og Ph.D. studerende inden for ledelse, økonomi, ingeniørområdet, geografi m.v. Bogen er skrevet på baggrund af undervisningen i faget Planlægningsteori udbudt af DTU Transport, men formen og indholdet er valgt, så den har et generelt sigte.

Bogen er nyskabende ved at behandle planlægning ud fra en kompleksitetsorientering, idet den gør brug af den tyske sociolog Niklas Luhmanns teori om sociale systemer. Luhmanns arbejde leder bl.a. til den engelske management-teoretiker Ralph Stacey, der har introduceret afgørende nye temaer i forbindelse med ledelsesteori. Endvidere er bogen nyskabende ved at forbinde dette teoretiske stof med konkrete forslag til anvendelige metoder og teknikker for de læsere, der får lyst til selv at afprøve den systemiske tilgang.

AT NAVIGERE MOD FREMTIDEN er skrevet af dr. techn. Steen Leleur, som er professor i beslutningsstøtte og planlægning ved DTU. I denne bog giver han en mere almen udgave på dansk af SYSTEMIC PLANNING, som bruges på den internationale kandidatuddannelse i Transport og Logistik. Begge bøger sigter mod at skabe bedre beslutningsgrundlag for langsigtede beslutninger ved anvendelse af de behandlede systemiske principper og metoder.

Download kapitel 1

Kan købes hos Polyteknisk Boghandel, Lyngby, pris 279 kr. Direkte link

Home